Publicat în Actualitate

Lectura este cool(tură!)

Acesta este genericul workshop-ului organizat de către Secţia Achiziţii Completare şi Catalogare a Bibliotecii Municipale „E. Coşeriu”  din Băflţi în cadrul Programului Naţional „Lectura Central”. Participanţi au fost elevi ai anului II din grupele nr.21; 22; 25 de la Şcoala Profesională nr.5.

Pe parcursul activităţii s-a conturat relaţia carte – om, afirmîndu-se faptul că nu numai omul poate prezenta o carte, dar şi invers. Parafrazând vestitul proverb „Spune-mi cu cine prieteneşti ca să-ţi spun cine eşti”, am putea zice: „Spune-mi ce carte citeşti ca să-ţi spun cine eşti”.

Au fost prezentate tipurile de lectură şi avantajele lecturii.  Elevii s-au convins încă odată că lectura este utilă, benefică, după cum zicea vestitul cronicar Miron Costin: „Nu există o altă mai frumoasă şi mai de preţ în viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”.

Ei au dat dovadă de cunoştinţe şi au participat activ la exerciţiile interactive „Recunoaşte opera, numeşte autorul” şi „Continuă versul”. Participanţii şi-au reamintit cu succes operele din lecturile şcolare, obligatorii, au fost curioşi să facă cunoştinţă cu topul celor mai solicitate cărţi.

Tinerii şi-au expus sincer opiniile pe marginea subiectelor puse în discuţie, fiind ghidați de  ideea că „Părerea ta contează! Argumenteaz-o!!!”. Au completat un chestionar „Preferinţele de lectură ale tineretului”. Rezultatele sondajului vor fi utile in selectarea literaturii pentru tineret, în procesul de completare a fondului de carte a Bibliotecii.

 

Reclame
Publicat în Actualitate

Povestea de succes… NOVATECA

49 de bibliotecari din Zona de Nord a țării s-au întrunit la activitatea de follow-up „Povestea de succes… NOVATECA”, organizată de către Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”/ Centrul Regional de Excelență Profesională Bălți. Acest eveniment a continua lista activităților organizate în cadrul Zilelelor Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” și a coincis cu Campania Națională de sensibilizate „E biblioteca mea!”, care are scopul de a promova schimbările și inovațiile care au avut loc în Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani și de a informa comunitatea despre prevederile noii Legi cu privire la biblioteci.

Bibliotecarii s-au întrunit pentru a celebra succesul. Un succes care a avut loc grație triplului parteneriat dintre Bibliotecile Publice Teritoriale din Republica Moldova, Autoritățile Publice Locale și AO IREX Moldova/ Programul Novateca. Un parteneriat care a dat roade, fiecare dintre părți având rolul lor, iar obiectivul fiind unul –  dezvoltarea comunității.

Prezentările participanților la activitatea de follow-up vin ca un argument forte în favoarea faptului că toate schimbările, începând de la bibliotecar și finisând cu spațiile bibliotecilor, au adus plusvaloare instituției bibliotecare punând-o în centrul comunității, ascultând vocea comunității și livrând servicii pentru comunitate.

Gala serviciilor pentru comunitate, organizată în cadrul sesiunii a treia a activității de follow-up, a venit cu o varietate de servicii livrate de către bibliotecari pentru comunitate, reieșind din necesitățile acestora: servicii de alfabetizare digitală, sănătate și recreiere pentru seniori, servicii de creștere în carieră și angajare în câmpul muncii, servicii de învățare a programării pentru copii și tineri și fabrica de idei FabLab.

Echipa Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți vine cu considerațiune, respect și admirație atât pentru bibliotecarii care la începuturi nici nu știau a mânui calculatorul și astăzi livrează servicii pentru comunitate, crează prezentări, se produc în calitate de formatori, cât și pentru bibliotecarii care aveau deja o tradiție profesională, astăzi avansând și mai mult.

Echipa Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți vine cu mulțumiri față de Programul Novateca pentru aportul adus la creșterea profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova și pentru schimbările considerabile în bibliotecile din țară. Aprecieri pentru Autoritățile Publice Locale, care au susținut acestă frumoasă inițiativă, aducându-și aportul în ceea ce privește logistica.

Inițiativă cu inițiativă, eveniment cu eveniment, serviciu după serviciu… în așa mod Bibliotecile Publice teritoriale din Republica Moldova au scris o frumoasă poveste de succes … Povestea NOVATECA, iar bibliotecarii prezenți la activitatea de follow-up organizată la Bălți (și credem că nu numai cei prezenți la activitate!) au înțeles că acestă poveste nu sfârșește aici. Ea va continua, iar de rând cu acesta vor continua și frumoasele succese ale bibliotecilor din țară.

„Vom visa, vom gândi, vom crea” – este mesajul bibliotecarilor, care vor continua calea începută, transformând bibliotecile și dezvoltând comunitățile.